Zážitkový astrologický kurz 

zameraný na hlbšie zoznámenie sa so svojim horoskopom narodenia. 

Natálny horoskop, teda horoskop nášho narodenia, je  grafické dvojrozmerné vyjadrenie postavenia nebeskej sféry so Slnkom, Lunou a planétami v čase a mieste na Zemi, kde sme sa prvýkrát nadýchli do života. Je to obrázok zložený z rôznych symbolov. Odtlačok nášho vedomia. Je na nás, ako svoj horoskop žijeme, aké konkrétne významy dávame jednotlivým symbolom. Horoskop je naša osobná mandala. Môže nám pomôcť k tomu, aby sme našli samých seba. Je to jedna z mnohých ciest ako sa priblížiť k svojmu naplnenému a tvorivému životu.Prístupnou formou, názorne na astrokoberčeku,  sa dozviete základy astrologickej „teórie“. Tú si budete môcť súčasne zážitkovo (konštelačne) na astrokoberčeku preciťovať. Pracujeme s vašim horoskopom.  Tak ako budeme postupne prenikať do astrologickej symboliky, tak sa budete postupne na svoj horoskop vylaďovať. 

Tento kurz nemá ambíciu preniknúť do hĺbky astrológie. Študovať astrológiu môžete v mnohých skvelých astrologických školách či samoštúdiom vďaka knižkám, ktoré sú na trhu.

 V tomto kurze vám ponúkam možnosť spoznať základný jazyk astrológie. Zoznámiť sa s jeho archetypálnou symbolikou. Vedieť sa trošku orientovať vo vlastnom horoskope. No najmä si ho precítiť. Ladiť sa naň a intuitívne si navnímať   svoje  možnosti. 

Hlavnou témou tohto zážitkového astrokurzu je hlbšie priblíženie sa k tomu, kto prirodzene sme - čo je  hlboká transformačná práca, pomerne energeticky "výživná" :-). 


Tento kurzík  je rozdelený na tri základné časti, ktoré na seba nadväzujú. Môžete vyskúšať prvú časť a potom sa rozhodnete, či chcete pokračovať.   


Časť I.

Znamenia. Štyri živly – štyri pôvodné stavy bytia. Tri mody – tri fázy životného cyklu. Ich vzájomným spojením vzniká 12 astrologických znamení. Ohnivé znamenia - Baran, Lev a Strelec. Zemské znamenia - Kozorožec, Býk a Panna. Vzdušné znamenia - Váhy, Vodnár a Blíženci. Vodné znamenia - Rak, Škorpión a Ryby. 

Planéty - 10 + 1 nebeských telies, s ktorými astrológia pracuje. Hlavní aktéri nášho života -  Slnko, Luna, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn a Urán, Neptún, Pluto a Chirón.  Osobnosti planét a oblasti ľudského vedomia, ktoré symbolizujú. Ich tanec v čase - pohyb po zvieratníku. Spojenie planét so zvieratníkovými znameniami.  

Časť II.

Aspekty. Vzájomné prepojenia planét v zvieratníku. Hlavné aspekty medzi planétami - päť spôsobov, ako môžu spolu planéty spolupôsobiť. Konjunkcia - splynutie. Opozícia - napätie. Kvadratúra - trenie. Trigon - harmónia. Sextil - stimulácia. 

Vznik horoskopu – mapa okamihu nášho prvého nádychu, keď sme sa prepojili so Životom na Zemi. Hlavné osi horoskopu a ich priesečníky so zverokruhom - ASC, DC, IC, MC. 12 astrologických domov – 12 oblastí, kde sa nám deje život, 12 základných ľudských procesov. Čo a ako sa nám v jednotlivých oblastiach deje? Planéta v znamení umiestnená v dome. 

Časť III.

Rozvíjanie horoskopu v čase. Pohyb planét po našom narodení pokračuje... Tie vytvárajú postupne rôzne vzťahy k postaveniu planét v našom horoskope narodenia. Ukazujú kedy a ako sme v priebehu života konfrontovaní so základnými témami nášho horoskopu. Sú to fázy nášho života, kedy máme možnosť uviesť sa do súladu so svojim určením.  Proces zrenia, ktorým nás vedie Čas. Tranzity – objektívny, a direkcie – subjektívny čas procesu zmien v našom vedomí, zmien v našom živote.  Život je vývoj. 

K preberanej téme dostanete obrázok vlastného horoskopu a základný astrologický materiál, s ktorým môžete doma ďalej prenikať do jeho súvislostí. V časti I. budeme pracovať len s časťou  horoskopu, na ktorý stačí dátum narodenia. V časti II. a III. budeme pracovať s celým horoskopom, na ktorý potrebujeme čo najpresnejší čas vášho narodenia. Ak čas narodenia nepoznáte, dá sa obyčajne zistiť v archíve pôrodnice, v ktorej ste prišli na svet.


Cena za jednu časť je 80 Eur. Dĺžka jednej časti je približne 3 hodiny vrátane prestávky na oddych a občerstvenie, ktoré je v cene. Miesto konania je priestor U Vodnára na Mierovej ulici 116 v Bratislave. 

Najradšej pracujem s jednotlivcom, nakoľko je to vaša hlboká práca s vaším horoskopom.  

 Termín si dohodneme. Môže byť aj víkendový.