Zážitkový astrologický kurz 

Horoskop je vlastne grafické dvojrozmerné vyjadrenie postavenia nebeskej sféry so Slnkom, Lunou a planétami v konkrétnom čase a mieste na Zemi. Je to obrázok zložený z rôznych symbolov. Každý symbol, teda každá časť nášho vedomia nie je nič nemenné a dané.   Je na nás, ako svoj horoskop žijeme, aké významy dáme jednotlivým symbolom. Horoskop nám môže poslúžiť ako mapka k tomu, aby sme rýchlejšie našli samých seba a žili naplnený, tvorivý život. Taký, pre ktorý sme sa sem narodili. Prístupnou formou, názorne na astrokoberčeku,  sa dozviete základy astrologickej „teórie“. Tú si budete môcť súčasne zážitkovo (konštelačne) na astrokoberčeku preciťovať. Pracujeme s vašim horoskopom.  Tak ako budeme postupne prenikať do astrologickej symboliky, tak sa budete postupne na svoj horoskop vylaďovať. 

Tento kurz nemá ambíciu preniknúť do hĺbky astrológie. Študovať astrológiu môžete v mnohých skvelých astrologických školách či samoštúdiom vďaka knižkám, ktoré sú na trhu.

 V tomto kurze vám ponúkam možnosť spoznať základný jazyk astrológie. Zoznámiť sa s jeho archetypálnou symbolikou. Vedieť sa trošku orientovať vo vlastnom horoskope. No najmä si ho precítiť. ladiť sa naň a intuitívne pochopiť  naše možnosti rozvoja. 

Hlavnou témou tohto zážitkového astrokurzu je priblíženie sa k tomu, kto prirodzene sme, čo je hlboká transformačná práca, pomerne energeticky "výživná" :-). 


Základný astrologicko-konštelačný kurz je rozdelený na tri ( prípadne viac) častí, ktoré na seba nadväzujú. Môžete vyskúšať prvú časť a potom sa rozhodnete, či chcete pokračovať.   


Časť I.

Znamenia. Štyri živly – štyri pôvodné stavy bytia. Tri mody – tri fázy životného cyklu. Ich vzájomným spojením vzniká 12 astrologických znamení. Ohnivé znamenia - Baran, Lev a Strelec. Zemské znamenia - Kozorožec, Býk a Panna. Vzdušné znamenia - Váhy, Vodnár a Blíženci. Vodné znamenia - Rak, Škorpión a Ryby. 

Planéty - 10 nebeských telies, s ktorými astrológia pracuje. Hlavní aktéri nášho života -  Slnko, Luna, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn a Urán, Neptún, Pluto.  Osobnosti planét a oblasti ľudského vedomia, ktoré symbolizujú. Ich tanec v čase - pohyb po zvieratníku. Spojenie planét so zvieratníkovými znameniami.  

Časť II.

Aspekty. Vzájomné prepojenia planét v zvieratníku. Hlavné aspekty medzi planétami - päť spôsobov, ako môžu spolu planéty spolupôsobiť. Konjunkcia - splynutie. Opozícia - napätie. kvadratúra - trenie. Trigon - harmónia. Sextil - stimulácia. 

Vznik horoskopu – mapa okamihu nášho prvého nádychu, keď sme sa prepojili so Životom na Zemi. Hlavné osi horoskopu a ich priesečníky so zverokruhom - ASC, DC, IC, MC. 12 astrologických domov – 12 oblastí, kde sa nám deje život, 12 základných ľudských procesov. Čo a ako sa nám v jednotlivých oblastiach deje? Planéta v znamení umiestnená v dome. 

Časť III.

Rozvíjanie horoskopu v čase. Pohyb planét po našom narodení pokračuje... Tie vytvárajú postupne rôzne vzťahy k postaveniu planét v našom horoskope narodenia. Ukazujú kedy a ako sme v priebehu života konfrontovaní so základnými témami nášho života. Sú to fázy nášho života, kedy máme možnosť uviesť sa do súladu so svojim určením.  Proces zrenia, ktorým nás vedie čas. Tranzity – objektívny, a direkcie – subjektívny čas procesu zmien v našom vedomí, zmien v našom živote.  Život je vývoj. 

K preberanej téme dostanete obrázok vlastného horoskopu a základný astrologický materiál, s ktorým môžete doma ďalej prenikať do jeho súvislostí. V časti I. budeme pracovať len s časťou nášho horoskopu, na ktorý stačí dátum narodenia. V časti II. a III. budeme pracovať s celým horoskopom, na ktorý potrebujeme čo najpresnejší čas vášho narodenia. Ak čas narodenia nepoznáte, dá sa obyčajne zistiť v archíve pôrodnice, v ktorej ste prišli na svet.


Cena za jednu časť je 70 Eur. Dĺžka jednej časti je približne 3 a pol hodiny vrátane prestávky na oddych a občerstvenie, ktoré je v cene. Miesto konania je priestor U Vodnára na Mierovej ulici 116 v Bratislave. 

Pri prihlásení treba uviesť svoj dátum narodenia. Ak viete, tak aj čas a miesto narodenia.

Najradšej pracujem s jednotlivcom, no maximálne s dvoma ľuďmi, nakoľko je to vaša práca s vaším horoskopom na astrokoberčeku.  

 Termín si dohodneme po vašom prihlásení. Môže byť aj víkendový.