ASTROKOBERČEK

Tradične podáva astrológ klientovi výklad jeho horoskopu formou hovoreného, či písomného slova.

JA VÁM PONÚKAM ZÁŽITOK Z VLASTNÉHO HOROSKOPU.  Precítite si ho bunkami svojho tela a ladíte sa na to, čo ste. Čo ste dostali pri narodení do vienka. Na váš potenciál. 

Pokiaľ sa snažíme byť niekým iným, čo sa viac menej spočiatku snažíme asi všetci, zrádzame pod vplyvom výchovy a tlaku systému spoločnosti svoju prirodzenosť. Výsledkom je život, v ktorom nás sprevádzajú rôzne disharmónie a nepohoda. 

Ak sa vrátime k svojej podstate, k nášmu bytostnému Ja, stáva sa náš život jednoduchší a zábavnejší. Vraciame sa späť k svojej esencií a sile, s ktorou sme sa na Zem narodili. Každý sme skutočný originál. Prišiel čas, kedy nás vesmír "mohutne" podporuje v tom, aby sme žili svoju skutočnú jedinečnosť. 

Môj astrokoberček môže byť pre vás v tomto inšpiráciou a „nadýchnutím sa“ do vášho nového  života -  v tvorivosti, v láske a plynutí.


Astrológia pracuje s kvalitou času. S konkrétnym okamžikom. Napríklad s časom narodenia, za ktorý sa považuje prvý nádych do života. Náš horoskop narodenia je teda akási „momentka kvality času“, s ktorou dokonale ladíme. 

Na jej popis používa astrológia 12 základných archetypálnych energii, ktoré označujeme ako  Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Škorpión, Strelec, Kozorožec, Vodnár a Ryby. Tie vznikli kombináciou 4 živlov ( oheň, zem, vzduch a voda ), ktoré sa prejavujú troma rôznymi spôsobmi. Všetko najprv vznikne (základný spôsob bytia), nejaký čas to trvá (pevný spôsob) a postupne sa to transformuje, zaniká ( a pohyblivý). Napríklad ohnivý živel v základnom spôsobe bytia - to je Baran. Oheň prejavený pevným spôsobom - to je Lev. Posledný, pohyblivý spôsob vyjadrenia ohnivého živlu - to je Strelec.   Dynamiku do tohto základného kruhu Života vnášajú planéty, ktoré predstavujú jednotlivé kvality nášho vedomia. Bežne astrológia pracuje s planétami Slnkom, Lunou, Merkúrom, Venušou, Marsom, Jupiterom, Saturnom, Uránom, Neptúnom a Plutom. Skrz ne "prúdi" energia znamení,  v ktorých sú jednotlivé planéty umiestnené. Tretím "rozmerom" v horoskope sú jeho dve hlavné osi, ktoré rozdelia zvieratníkový kruh na štyri časti a ukotvia nás do arény života. 

Tým dostávame základný vzorec. Matricu. Čím lepšie ju dokážeme v živote vyjadriť, tým viac sme sami sebou. 


Rada budem s vami pri „rozpomínaní sa“ na vašu životnú silu a váš prirodzený potenciál. Je to jednoduchšie, ako celé toto písanie :-). Sami sa intuitívne pohybujete v poli Astrokoberčeka, v poli  svojho horoskopu tak, ako  to v daný moment cítite a potrebujete. Otvárate sa vnímaniu svojho energetického portálu. Vaše preciťovanie dopĺňam sprievodným (astrologickým) slovom.


Ďalšie pokračovanie spoločnej práce môže byť  NARODENINOVÝ HOROSKOP,  vypočítaný na čas, kedy Slnko  zaujme presnú pozíciu, akú má v horoskope nášho narodenia. Je to každoročný čas okolo narodenín. Symbolicky hovorí tento solárny horoskop o tom, čo nás čaká v nasledujúcom roku. Rozostavený na Astrokoberčeku predstavuje akúsi bránu - portál - na vstup do ďalšieho roku vášho života. Konštelačná práca v jeho energiách je zameraná na zladenie sa s trendami vášho osobného roku (do ďalších narodenín). 


Každé stretnutie  trvá minimálne 1,5 hodiny. Ak nepoznáte svoj čas narodenia vieme pracovať aj s neúplným horoskopom. Cena za stretnutie je 40 Eur, alebo podľa dohody.

Teším sa na spoločnú prácu :-).

Hela

KRÁTKE ASTROLOGICKÉ ZAMYSLENIE SA NA TÉMU JARNÁ ROVNODENNOSŤ 2020

V piatok 20.3. ( 4.50 ) sa začína Nový prírodný rok. Horoskop tohto času popisuje jeho “kvalitu” a vývoj naslednujúcich mesiacov sa bude uberať tak, aby s danou “kvalitou” čo najviac rezonoval, ladil.

Slnko  vchádza do prvého znamenia zvieratníka - Barana ♈️. Je to tvorivá, aktívna sila počiatku. Vstup priekoníka na nové pole existencie. Slnko nesie aj energiu Chirona a Lilit (trojkonjunkcia).

Grécka mytológia hovorí o Chironovi, ako o vládnucom kentaurovi - napol koňovi, či jednorožcovi a napol človeku. Objavením planétky tohto mena (1977) synchrónne prichádza do nášho vedomia nový prvok - vývojová nutnosť ukotviť nášho ľudského ducha v našom časopriestore rovnocenne so silami Zeme. Bez síl Zeme, sveta zemských bytostí, by sme neprežili. Potrebujeme opustiť nešťastnú schému, že všetko pozemské je menejcenné a vráťiť sa k prirodzenej harmónií a spolupráci ľudského Ducha a prírody.

Lilit, astronomický bod, sa po desiatich rokoch opäť stretáva s Chironom a výrazne spolupôsobí v impulze nového roka. V krátkosti - mýtus o Lilit hovorí o tom, že keď Boh stvoril prvého človeka povedal, že nie je dobré človeku samotnému a stvoril mu z hliny ženu - jemu rovnú a nazval ju Lilit. Skoro sa začali spolu hádať. Ona mu povedala, že nechce ležať pod ním. On povedal, že chce ležať na nej, pretože si zaslúži zaľahnúť a on si zaslúži mať prevahu. Ona mu povedala, že sú si rovní, lebo sú urobení z hliny. A nechceli si vzájomne načúvať. Lilit nakoniec sama raj opustila. Človek Adam dostal druhú, poslušnú, ženu Evu. Z Lilit sa stala “Pani temnoty”, bola prehlásená za démona púšte či smrti. Pretože odmietla vrátiť sa späť, postúpila terén “patriarchom” a tí ju preklínajú a boja sa jej, pretože stelesňuje silu, akej Eva dodnes nie je schopná. Možno mocnú ženskú “temnú” silu, vedenie (od slova vedieť), múdrosť a silu Zeme.
Tému rovnocenného partnerstva Ducha a Zeme cítim aj z tohto astrologického prvku.

Novým impulzom tohto roku je “prvá vyoraná brázda” na poli liečenia spoločenského vedomia cez dôveru v plynutie prirodzeného života.

Táto trojkonjunkcia♈️ vytvára napäťový, vývojový tlak k ose lunárnych uzlov. Severný uzol v Rakovi ♋️ je ako hodená lopta na ihrisko Života. Môžme túto výzvu prijať a začať hrať. Posúvať a rozvíjať kvality♋️. Láskavé vnímanie srdcom, precítenie všetkého, čo život prináša, scitlivovanie a spriechodňovanie hranice medzi nami a okolitým svetom. O to lepšie dokážeme potom žiť kvalitu Kozoroha ♑️ na opačnej strane uzlov. Samostatnosť a sebestačnosť. Votkanie (od slova tkať :-) ) našej prirodzenosti do verejnej osoby, akou sa prezentujeme. Život bez pretvárky a klamstva - v jasnosti a čistote.

Luna je v tomto horoskope v znamení Vodnára ♒️. Predstavuje naše spojenie so zdrojom Života, s našou “materskou výživou”. Táto vo ♒️Vodnárovi možno hovorí o tom, že spojenie, skrz ktoré sa nám dostane “výživy” môžeme nadviazať každý s tou časťou v nás, ktorá je v rezonancií s vodnárskou kvalitou. Cez žitie svojej individuality, svojho Ja, slobodne a jedinečne. Cez kreatívne vyšliapavanie nových chodníčkov medzi širokými chodníkmi vybudovanými zavedenými zvykmi a pravidlami spoločnosti. Cez pozretie sa na veci novým spôsobom, novým myslením, ktorému nás nik neučil. A tak, že za každých okolností budeme hovoriť pravdu. Nadviažeme spojenie s tanečnou ľahkosťou v prístupe k životu.

Luna je v tomto horoskope spojená s Venušou Večernicou (viac rezonujúca s Venušou ako vládkyňou Váh) v znamení Býka ♉️. Tá predstavuje našu schopnosť tvoriť vzťahy, harmóniu a krásu. V ♉️ sú to vzťahy a harmónia poctivé a také čo fungujú. Ktoré sú stabilné a vieme sa o ne oprieť. Zároveň nás neobmedzia v našej prirodzenosti ísť po svojej životnej cestičke a netlačia nás do kompromisov so sebou samými. Len tak to budú vzťahy, ktoré nás podporia do funkčného spojenia so zdrojom života skrz Lunu vo Vodnárovi ♒️. Spojenie Luny a Venuše v horoskope kvadratúrou hovorí o tom, že napriek napätiu a “treniu”, vývojový posun vo vedomí vedie cez zosúladenie oboch prvkov v plnom vyjadrení.

Pre časopriestor Bratislavy vychádza Ascendent jarnej rovnodennosti - začiatok tohto horoskopu - do poslednej tretiny Vodnára ♒️. Vládcom horoskopu je tu Urán v Býkovi ♉️. Tu má Jarná rovnodennosť akcent ukotvenia vodnárskeho ducha do hmoty. Rúcanie zabehnutej rutiny a revolučné skoky pretavené do Nového (hmotného ♉️ ) sveta :-).

(Zdroj: B.H.Clow: Chiron, náš vnútorný liečiteľ; H.Traugott: Lilit, temná žena v našom vnutri; M.Pogačnik: Elementárné bytosti.)

Ponúkam podobný, inšpiratívny text na základe osobného horoskopu s prihliadnutím na aktuálnu situáciu (tranzity). Za dobrovoľný príspevok podľa vášho uváženia :-).TANCOVANIE NA ASTROKOBERČEKU
- aktuálne zrušené

Stretnutia venované aktuálnym energiám. V čase okolo novu, kedy prichádza nový impulz v „tóne“ zvieratníkového znamenia, v ktorom sa práve nachádza Slnko a v čase splnu Luny, kedy tento nový impulz naberá "jasné kontúry- zviditeľňuje sa",  tak ako Luna na oblohe. 


Na začiatku každého stretnutia si ukážeme aktuálne rozloženie planét, k tomu krátke slovo o témach, ktoré prinášajú a začneme sa ladiť v energetickom poli Koberčeka. Máme možnosť si precítiť jednotlivé časti zvieratníka a energie planét tak, ako to intuitívne potrebujeme. Pridáme hudbu a môžeme si užiť svoje telo uvoľňovaním v jej rytme.  Na záver pozdieľame a dáme si domáci koláčik.

Stretnutia sú otvorené, obyčajne v príjemnej, malej, skupinke v trvaní 2 hodiny.  Prosím o prihlásenie sa vopred. Vstup 10 Eur. Vhodné je ľahké, pohodlné oblečenie. 


Viac k jednotlivým stretnutiam nájdete na FB Astrokoberček.Pre tých z vás, ktorí chcú zažiť  svoj horoskop hlbšie a intenzívnejšie  a popri tom vniknúť do základov astrológie, ale aj pre tých, ktorý sa už s astrológiou stretli  ponúkam 

Zážitkový ASTROLOGICKO - KONŠTELAČNÝ KURZ.

Základnú astrologickú abecedu si konštelačne vnímate na astrokoberčeku. Je možno lepšie raz zažiť a precítiť, ako trikrát čítať. Napríklad čo je to zemský živel v horoskope a čo vzdušný, či to ako pôsobí kvadratúra v horoskope... Pracujete so svojim horoskopom, zžívate sa s ním a ladíte sa tak na seba, na svoju podstatu. K tomu dostanete do ruky pracovný materiál, ku ktorému sa môžete ďalej sami vracať a skúmať súvislostí svojho horoskopu - svojho životného vzorca a jeho krásnych možností.   

Ak máte záujem, dohodneme si termín stretnutia. Je možný aj víkendový. 

Ak chcete vedieť viac, kliknite na logo KURZu nižšie.